Definicions Català

  • Ocupació, dignitat o lloc de treball d'una persona: té un càrrec molt important dins l'empresa.
  • Persona que desenvolupa aquesta ocupació: és un alt càrrec.
  • Tasca o funció de la qual algú té la responsabilitat: a tu et correspon el càrrec d'organitzar-ho.
  • Custòdia o cura d'una persona, d'una cosa o d'un lloc: aquests nens estan al meu càrrec.
  • Falta de la qual s'acusa una persona: se l'acusa d'un càrrec molt greu.