Definicions Català

  • Creixement anormal de les cèl·lules que formen el teixit d'una part del cos i que es pot estendre a altres parts del cos fins a causar la mort.
  • El que destrueix o perjudica greument una part de la societat i és difícil de combatre o de frenar: el càncer de la delinqüència.
  • Quart signe del zodíac. sin:  cranc
  • [persona] Que ha nascut entre el 22 de juny i el 22 de juliol, temps durant el qual el Sol recorre la zona de l'esfera celeste que correspon a aquest signe. sin:  cranc