Definicions Català

  • Operació o conjunt d'operacions matemàtiques necessàries per esbrinar un resultat: fes un càlcul de les despeses. sin:  compte,  còmput
  • Suposició a partir d'unes dades incompletes o aproximades: hem gastat més del càlcul que ens havíem fet. sin:  conjectura
  • Acumulació anormal de matèria mineral o orgànica que es forma en alguns òrgans buits del cos: l'hauran d'operar per treure-li els càlculs dels ronyons. sin:  pedra
  • matemàtiques Part de les matemàtiques que estudia les quantitats variables i les seves diferències.