Definicions Català

  • Publicació periòdica sobre assumptes científics, històrics o literaris, generalment editada per una entitat.
  • Publicació periòdica oficial on es fan públiques les lleis, les disposicions generals, les resolucions i els avisos d'interès general, etc: la convocatòria ha sortit al butlletí oficial.