Definicions Català

  • Local comercial on es ven a la menuda qualsevol tipus de producte de consum: una botiga de roba; fem horari de botiga. sin:  comerç,  tenda