Definicions Català

  • Que no es veu bé o que és poc clar en els seus límits, poc exacte o concret: estic marejada i ho veig tot borrós. sin:  difús