Definicions Català

  • Que tira a blau: unes ulleres amb els vidres blavencs. sin:  blavós