Definicions Català

  • De Bizanci o relacionat amb l'antic Imperi Romà d'Orient: l'art bizantí.
  • Persona que era de Bizanci o que hi vivia.
  • [discussió] Que és inútil, que no condueix enlloc perquèés massa subtil, complicat o perquè es perd en detalls sense importància.