Definicions Català

  • Paper o cartó petit que dóna dret a entrar o a seure en un lloc, a fer un trajecte determinat en un vehicle públic, etc: un bitllet de tren d'anada i tornada. sin:  entrada,  tiquet
  • Paper que acredita la participació en una rifa o en una loteria. sin:  dècim,  participació
  • Paper rectangular imprès o gravat, amb un valor determinat, que emet el banc central d'un país i que serveix de diner: aquest compartiment de la caixa és per als bitllets i aquest altre per a les monedes.