Definicions Català

  • Edifici o local on es tenen guardats i ordenats un conjunt de llibres, generalment nombrós, perquè el públic pugui llegir-los o endur-se'ls en préstec: he d'anar a la biblioteca per consultar uns llibres.
  • Conjunt de llibres ordenats que es guarden en aquest edifici o local: aquesta donació augmentarà considerablement la biblioteca de l'escola.
  • Conjunt de llibres que tenen característiques comunes o que tracten d'una mateixa matèria: una biblioteca d'autors clàssics. sin:  col·lecció
  • Conjunt de llibres ordenats que té una persona a casa o allí on treballa: al final de la seva vida, el meu avi tenia una biblioteca considerable.
  • Moble gran amb prestatges on es col·loquen llibres: a la biblioteca del menjador hi ha les enciclopèdies i els llibres de viatges. sin:  llibreria