Definicions Català

  • Líquid que es beu, principalment alcohòlic o refrescant: qui pagarà el beure? sin:  beguda
  • Fer passar un líquid, per la gola, de la boca a l'esòfag: mai no beu vi; s'ha begut quasi mig litre de llet.
  • Atreure i retenir un cos sòlid un altre cos en estat líquid o gasós: l'esponja beu aigua; hi ha sòls impermeables que no es beuen l'aigua. sin:  absorbir
  • Prendre habitualment vi o d'altres begudes alcohòliques: va agafar el vici de beure.
  • beure's  Creure's, acceptar com a certa alguna cosa inversemblant o difícil de creure: és un innocent que es beu tot el que li diuen.