Definicions Català

  • Botiga gran en què es venen moltes menes d'articles: si no ho trobem al basar del poble haurem de baixar a la ciutat.
  • Mercat públic d'algunes ciutats de cultura àrab o oriental.
  • Partir d'una sèrie de principis per elaborar, establir o crear una cosa: l'advocat basarà la defensa en la manca de proves; en què es basen els teus arguments?
  • Fer descansar una cosa sobre una base: basar la torre sobre les roques. sin:  assentar,  fonamentar