Definicions Català

  • Peça llarga i estreta, generalment feta d'un material rígid, que té forma rectangular o cilíndrica: els barrots de les finestres de la presó són gruixuts. sin:  barra