Definisi Catalan

  • Eina formada per una tija metàl·lica i un mànec transversal i acabada en una punta recta o cònica en forma de cargol, que s'empra per foradar pedra, marbre i, especialment, fusta.