Definicions Català

  • Zona o part en què es considera dividit un poble gran, una vila o una ciutat: els barris de les grans ciutats s'agrupen en districtes.