Definicions Català

  • Peça de vestir que cobreix el cap, consistent en un casquet més o menys alt, amb una vora o ala tot al voltant: un barret de palla. sin:  capell barret de copa a) Barret elegant, generalment de color negre, de material dur, la copa del qual té una forma aproximadament cilíndrica i és plana per la part de dalt: vestia un frac i barret de copa. barret de copa a) Barret elegant, generalment de color negre, de material dur la copa del qual té una forma aproximadament cilíndrica i és plana per la part de dalt: vestia un frac i barret de copa.
  • Part de sobre i més ampla d'un bolet, sovint sostinguda per una cama: els bolets tenen les espores en el barret.