Definicions Català

  • Obstacle natural que impedeix o dificulta el pas: els rius i les muntanyes poden ser barreres naturals. sin:  impediment barrera arquitectònica Part d'una construcció que impedeix o dificulta la circulació de persones amb la mobilitat reduïda.
  • Obstacle infranquejable que s'oposa a una acció o a un desig: la malaltia va representar una barrera per als seus viatges. sin:  impediment
  • Part d'una construcció que impedeix o dificulta la circulació de persones amb alguna minusvalidesa: les barreres arquitectòniques impedeixen la mobilitat dels minusvàlids.
  • Protecció lateral que en determinats punts d'una carretera evita que els vehicles puguin sortir-ne en cas d'accident: la moto s'ha estavellat contra la barrera.
  • Manera de col·locar-se els jugadors d'alguns esports, com el futbol i l'handbol, per tal d'obstaculitzar el tir directe a la porteria.