Definicions Català

  • Peça llarga i estreta, generalment feta d'un material rígid, que té forma rectangular o cilíndrica: a les acadèmies de ballet hi ha ha una barra per fer els exercicis. sin:  barrot
  • Producte comestible presentat en forma allargada: una barra de pa; una barra de torró.
  • Taulell d'un bar on se serveixen menjars i begudes per consumir-se allà mateix: prendrem el cafè a la barra barra lliure Possibilitat de consumir begudes lliurement en un bar o en un establiment similar durant una festa.
  • Signe gràfic (/)que serveix per indicar l'alternança o l'oposició dels dos termes que relaciona.
  • Ratlla ampla traçada sobre una superfície que es distingeix de la resta d'aquesta pel color, l'estructura, el treballat, etc: una bandera amb barres.
  • Aparell de gimnàstica masculina format per una barra horitzontal de fusta o d'acer que descansa damunt uns muntants verticals fixos.
  • Os o cartílag que forma la boca dels vertebrats, on surten les dents. sin:  mandíbula
  • col·loquial Atreviment degut al menyspreu del que diran o pensaran els altres, manca de vergonya: va tenir la barra de venir a casa meva i no saludar-me. sin:  cara
  • col·loquial Persona que s'aprofita dels altres per interessos personals, que n'abusa: el barra de ton germà t'ha pres la bicicleta. sin:  barrut,  galtes