Definicions Català

  • Embarcació petita, normalment de fusta, moguda per mitjà de veles, de rems o de motor, emprada especialment per pescar i per navegar a distàncies curtes: avui no sortirem amb la barca perquè fa mala mar.