Definicions Català

  • Construcció en forma de barra, de reixat o de paret que arriba aproximadament a l'alçària del pit o de la cintura i que serveix de protecció, especialment en un pont, en un terrat o en un balcó. sin:  ampit,  arrambador