Definicions Català

  • Tros de tela, generalment rectangular i amb bandes de colors, que serveix com a símbol o insígnia d'un col·lectiu de persones; habitualment es fixa per un costat a un pal o a una asta: la bandera de França és blanca, vermella i blava.