Definicions Català

  • Hotel especialment preparat per fer cures de repòs, situat en una zona on hi ha fonts d'aigua mineral i medicinal. sin:  banys