Definicions Català

  • Obertura, generalment de l'alçada d'una porta, feta a la paret d'un edifici per il·luminar-ne i ventilar-ne l'interior: obriu les finestres i els balcons.
  • Espai exterior i elevat que sobresurt de la façana d'un edifici, al qual s'accedeix a través d'aquesta obertura: sortim al balcó a prendre la fresca.
  • Conjunt de marcs i batents de fusta o d'alumini que tanquen aquesta obertura: hem de canviar els balcons de la sala.