Definicions Català

  • Fet de baixar, d'anar d'un lloc o d'un nivell més alt a un de més baix: la baixada dels mobles es farà pel celobert. sin:  davallada,  descens
  • Lloc per on baixa algú o alguna cosa: ens hem trobat a la baixada de l'església. sin:  costa
  • Inclinació cap avall: aquest terreny fa baixada. sin:  pendent