Definicions Català

 • Fi de la relació laboral o professional que unia una persona a una associació o a una empresa, per decisió unilateral d'una de les parts o perquè les dues parts s'han posat d'acord: m'he donat de baixa del gimnàs perquè no tinc temps d'anar-hi.
 • Document en el qual se certifica que una persona ha de deixar durant un temps el seu lloc de treball a causa d'una malaltia o un dany físic: el metge li ha signat la baixa per depressió.
 • Persona que ha hagut d'abandonar una activitat per una causa determinada: demà juga la selecció amb moltes baixes.
 • Mort, invalidesa o desaparició d'una persona, especialment d'un soldat en una acció de guerra: l'exèrcit enemic ha patit poques baixes.
 • Disminució del valor o de la quantitat d'una cosa: les accions de la nostra companyia han patit una baixa.
 • Títol que es donava als alts càrrecs de l'administració civil i militar otomana i als grans senyors de l'imperi otomà.
 • Que no arriba a gaire alçada sobre el nivell del mar o del terra: hi ha boira baixa; el sol ja és molt baix.
 • Que es troba situat en un nivell inferior: hem de repintar la part baixa de la paret;és fàcil enfilar-se a les branques baixes dels arbres. sin:  inferior
 • Que no arriba a un nivell alt o tan alt com un altre: les temperatures seran força baixes; ha aconseguit una puntuació baixa.
 • Que és groller o vil: empra un llenguatge baix; això ha estat un cop baix. sin:  roí
 • [període històric] Que és cronològicament posterior a un altre: la baixa edat mitjana.
 • música [so] Que és greu: les notes baixes de l'escala musical.
 • [instrument] Que és el més greu d'una família d'instruments: clarinet baix.
 • Part baixa d'alguna cosa: els baixos dels pantalons; viu als baixos de l'edifici. Normalment es fa servir en plural.
 • Elevació del fons del mar, d'un llac o d'un riu navegable, que impedeix el pas dels vaixells o el fa perillós: el capità va avisar el timoner de la proximitat dels baixos.
 • Cantant que posseeix la veu humana masculina més greu, més profunda: tens veu de baix.
 • baixos  Castellers que formen el primer pis del castell.
 • A poca altura: l'avió volava molt baix i va topar amb una torre d'alta tensió.
 • Amb un so o un to de veu suau i fluix: si parles tan baix no et puc sentir.