Definicions Català

  • Obrir al llarg, produir una obertura: li va badar la cella d'un cop de roc.
  • Mirar amb atenció: es pot saber què bades amb tant d'interès? sin:  esguardar,  guaitar
  • Estar més o menys oberta una cosa: si els finestrons baden del tot vol dir que a la casa hi ha algú.
  • Tenir una escletxa o una clivella: el barret és vell i la copa bada.
  • Abstreure's o encantar-se mirant alguna cosa: mira si baden davant del televisor, que ni ens han sentit entrar! sin:  embadalir-se,  encantar-se
  • Estar molt distret, no adonar-se del que convé, deixar escapar una oportunitat: no badeu, que aviat serà el nostre torn! sin:  distreure's
  • badar-se  Obrir-se o descloure's una cosa: se m'ha badat la ferida; badar-se una poncella.