Definicions Català

  • Deixar anar algú o un animal, posar en camí o en moviment: avia el bestiar perquè pasturi. sin:  soltar,  treure
  • Donar sortida: aviar l'aigua de la bassa.
  • Deixar anar alguna cosa amb impuls, de manera que recorri una distància en l'aire: aviaven pedres al riu. sin:  llançar
  • aviar-se  Encaminar-se, fer via cap a un lloc: el bestiar s'avia a les pastures.