Definicions Català

  • Fet estrany o poc freqüent que ocorre inesperadament a algú: el protagonista de la pel·lícula viu tota mena d'aventures. sin:  peripècia
  • Fet o situació perillosa o de resultat incert: amb aquest negoci us heu ficat en una aventura.