Definicions Català

  • Dany, desperfecte o fallada d'un mecanisme que impedeix o perjudica el funcionament d'una màquina o d'un vehicle: no puc agafar el cotxe perquè té una avaria al motor.