Definicions Català

  • Distància que separa un mòbil d'un altre que li va al darrere: els portem un dia d'avantatge.
  • Allò que dóna superioritat o que fa que una persona o una cosa sigui millor en comparació amb una altra: ell té l'avantatge de saber anglès; l'únic avantatge dels veterans és l'experiència.
  • Circumstància o condició a favor: viure en aquest indret ofereix molts avantatges.
  • Diferència de punts, temps, distància o pes que separa un esportista o un equip dels altres participants que van darrere seu en una competició: el corredor italià compta amb un avantatge de quinze minuts.