Definicions Català

  • Que ha anat molt endavant en un moviment, en un procés, en el transcurs del temps, etc: té unes idees molt avançades.