Definicions Català

  • Determinar el valor, la importància o la transcendència d'una cosa: els experts han avaluat els danys; avaluar la qualitat d'un producte. sin:  apreciar,  estimar,  valorar
  • Valorar els coneixements, l'actitud i el rendiment d'un alumne: l'han avaluat amb un notable.