Definicions Català

  • Determinació del valor, la importància o la transcendència d'una cosa: l'avaluació dels danys és aproximada. sin:  estimació,  valoració
  • Valoració dels coneixements, l'actitud i el rendiment d'un alumne en el seu procés educatiu.