Definicions Català

  • Que ajuda o col·labora en un treball o en una acció: el personal auxiliar d'una empresa; els òrgans auxiliars de la respiració.
  • [verb] Que no expressa un sentit complet i només pot ser entès quan es relaciona amb un verb principal al qual s'adjunta: els verbs ser i estar són verbs auxiliars.
  • Persona que ajuda en un treball o en una professió a una altra que generalment té més formació o més categoria: han contractat un auxiliar de cuina; faig d'auxiliar en un laboratori químic. sin:  ajudant auxiliar administratiu a) Persona que fa tasques administratives en una oficina. auxiliar de vol a) Persona que s'ocupa d'atendre les necessitats i la seguretat dels passatgers en vol.
  • Ajudar una persona, tenir-ne cura: auxiliar els ferits d'un accident; aquesta organització auxilia les persones necessitades. sin:  assistir