Definicions Català

  • Carretera de circulació ràpida amb alguns encreuaments al mateix nivell i abundants entrades i sortides: les autovies són freqüents a les zones urbanes.