Definicions Català

  • Consentiment, permís o aprovació per fer alguna cosa: demanaré l'autorització dels pares; no es pot fer la festa al carrer sense l'autorització de l'Ajuntament.
  • Document on consta una autorització: l'autorització no serà vàlida sense la signatura.