Definicions Català

  • Persona que ha fet una cosa o que ha fet possible que passés: els autors de les donacions d'òrgans solen ser anònims.
  • Persona que fa una obra intel·lectual o artística: l'autor d'un llibre; l'autora d'una escultura. sin:  creador
  • dret Persona que ha executat un delicte: ella ho ha planificat tot i ell ha estat l'autor material del crim.