Definicions Català

  • Biografia d'una persona feta per ella mateixa.
  • [llibre, escrit] Que narra, totalment o parcialment, coses que ha viscut la persona que escriu: moltes novel·les contenen trets autobiogràfics del seu autor.