Definicions Català

  • Que no és fals ni falsificat, sinó que és cert i vertader: un brillant autèntic; un text antic autèntic. sin:  genuí
  • Que està autoritzat o legalitzat i que té un valor oficial.