Definicions Català

  • Fer més gran o més voluminosa una cosa: pots augmentar la llargària, l'amplària, el gruix, el volum d'una cosa. sin:  incrementar
  • Fer que el preu d'alguna cosa sigui més alt: ens han augmentat el lloguer del pis. sin:  apujar
  • Tornar-se més gran o més intensa una cosa: les temperatures augmentaran a partir del migdia.