Definicions Català

  • Conjunt de les persones presents en un lloc o en un acte: l'auditori ha aplaudit l'actuació del tenor. sin:  assistència,  concurrència,  públic
  • Edifici o lloc especialment condicionat per fer-hi audicions: el nou teatre municipal té un auditori.