Definicions Català

  • Causa que atribuïm als fets que no sabem quina causa tenen: guanyar a la loteria és només fruit de l'atzar. sin:  casualitat,  sort,  ventura