Definicions Català

  • Impedir a algú o a alguna cosa de continuar un moviment, una acció: atureu les màquines. sin:  detenir,  deturar,  parar
  • aturar-se  Deixar de moure's, de continuar una acció: el vent s'ha aturat.