Definicions Català

  • Considerar algú o alguna cosa com la causa d'un fet: van atribuir l'accident al mal estat de la carretera.
  • Considerar que una cosa pertany a algú o a alguna cosa: s'atribueix el mèrit de la feina, però l'hem fet entre tots.
  • Decidir a qui correspon una cosa que volen diverses persones o entitats: les terres i la masia s'atribuïen a l'hereu. sin:  adjudicar,  assignar