Definicions Català

  • Arribar fins on es troba una persona o una cosa que va davant en el temps o en l'espai: el cotxe de la policia està a punt d'atrapar el cotxe dels fugitius. sin:  aconseguir
  • Sorprendre algú en el moment que fa alguna cosa, especialment si se'n vol amagar: l'han atrapat robant en uns grans magatzems. sin:  arreplegar,  enxampar