Definicions Català

  • Que crida l'atenció i desperta l'interès dels altres: el tema que va tractar era molt atractiu.
  • Característica o conjunt de característiques favorables d'una persona o una cosa que atrau la voluntat i desperta l'interès dels altres: aquest noi no és guapo, però té molt d'atractiu. sin:  encant,  encís,  gràcia