Definicions Català

  • De l'atmosfera o que té relació amb aquesta capa gasosa: el baròmetre és un instrument per mesurar la pressió atmosfèrica.