Definicions Català

  • Persona que practica l'atletisme: a les Olimpíades participen atletes de tot el món.
  • Persona que té una gran agilitat i una gran força: surt amb un noi que és un atleta.