Definicions Català

  • Remoure, alimentar o bufar un foc perquè cremi més i millor: atiar les flames d'una llar de foc. sin:  avivar
  • Excitar o fer més viu un sentiment, una passió: la gelosia va atiar els problemes de la parella.
  • Incitar, estimular o moure a fer una cosa: atiat pels crits dels companys, es va llençar al mar des de la roca més alta. sin:  agullonar,  animar,  esperonar