Definicions Català

  • Fer més lleu, més suportable un patiment físic o moral, un treball o un perill. sin:  alleugerir,  alleujar,  pal.liar